Health ID


Preventívne lekárske genetické testovanie - budúcnosť zdravotnej starostlivosti!

Každá osoba je jedinečným produktom generácií a kombináciou rôznych genetických znakov. Niektoré z týchto vlastností majú negatívny vplyv na naše zdravie. Vďaka najnovšej technológii je teraz možné konečne preskúmať gény človeka a určiť jeho osobné zdravotné riziká a silné stránky. Teória “Jedna veľkosť je vhodná pre všetkých” nie je pre ľudstvo prirodzená.

Preventívne lekárske genetické testovanie má potenciál prispôsobiť liečbu s najlepším účinkom a najvyššou bezpečnosťou aby sa zabezpečila najúčinnejšia zdravotná starostlivosť. Lekárske genetické testovanie je budúcnosťou zdravotnej starostlivosti hlavne preto, že umožňuje každej osobe dostávať včas informácie o diagnózach, hodnotení rizika a optimalizácie liečby za dostupnú cenu.

V mnohých prípadoch je možné týmto chorobám predchádzať po vykonaní niektorých preventívnych opatrení pričom sa využijú znalosti z genetického testovania. Udržiavanie zdravia je omnoho lacnejšie ako obnova zdravia!

Tento balík genetického testovania obsahuje všetky vaše genetické analýzy v oblasti prevencie, pomáha neutralizovať riziko vrodených chorôb a zostať zdravý. Ak už trpíte nejakými chorobami, táto analýza vám pomôže zvoliť optimálnu formu liečby.

Využite svoje znalosti a zlepšite kvalitu svojho života!

Analýzou viac ako 90 génových variácií dokážeme identifikovať vrodené riziká chorôb, spustiť preventívny program vhodný pre váš genetický profil alebo zvoliť najúčinnejšiu liečbu a liekovú terapiu chorôb.

Nobody has flawless genes. Experts estimate that each person carries about 2000 genetic defects which have a negative impact on your health.

by analyzing more than 90 gene variations we can identify innate disease risks and start a prevention or the right treatment program appropriate to your genetic profile.

by analyzing relevant genes, you can avoid side effects from medications and improve the outcome with the right drug treatment.

Genes decide on the formation of enzymes. They neutralize the poisons that we intake over food, breathe in or take over the skin every day

V celom svojom zdravotnom ID je zahrnuté Pharmacogenetické ID. Ale môžete si ho kúpiť aj samostatne ako menšie balenie.
Health ID sensor

• Detects age related breast cancer risk that does NOT show up in family history. (you can have
a much higher risk than your family due to unfortunate collection of genes)
• Generally about 14% of woman develop breast cancer. About half of women have a lower
risk than the average and the other ones can have a more than 6 times higher risk.
• Here, lifestyle and nutrition intervention can be effective in preventing cancer.
• Coffee (which contains healthy antioxidants and unhealthy caffeine) can lead to a 7 year later
average development of breast cancer (is protective against cancer), but ONLY if the person
has the gene for breaking down caffeine quickly. If this gene does not work, then coffee has
no protective effect.

1 in 20 women has a genetic variation that makes her risk of Thrombosis 8 times higher.

If she then takes hormones as well (Hormone replacement or contraceptives) the risk becomes 15 times higher.

This genetic variation is the cause for 30% of miscarriages during pregnancy.

If you know about this, you avoid hormones, use blood thinning medication in risk situations such as long flights and after operations and you can use heparin during pregnancy to prevent miscarriage.

13% of people have a genetic predisposition for higher blood pressure.

Eating salt is considered bad for high blood pressure. If these people reduce their salt intake, the blood pressure reduction is particularly effective to lower blood pressure. In other words, these people are particularly sensitive to salt. More so than others.

The risk can be from 30% lower than the average to 15 times higher than the average.

7% have a lower risk than normal, 66% have the normal risk, 24% have a 3.2 fold risk and 1% has a 15-fold risk of developing Alzheimer’s disease.

The right cognitive training, social environment, nutrition and maybe medication can delay the onset of the disease.

Health ID


Teória “Jedna veľkosť je vhodná pre všetkých” nie je pre ľudstvo prirodzená.

Preventívne lekárske genetické testovanie má potenciál prispôsobiť liečbu s najlepším účinkom a najvyššou bezpečnosťou pre zabezpečenie lepšej zdravotnej starostlivosti. Analýzou viac ako 90 génových variácií umožňujeme každému dostať včasnú diagnózu, hodnotenia rizika a optimálny spôsob liečby podľa ich genetického profilu.